baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska.
22-07-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska przystąpiła do realizacji operacji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska”. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.987.673 zł  z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa.

W postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” wyłoniono Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o. z Olecka, który zaoferował wykonanie inwestycji w cenie 4 mln. zł. Pozostałe środki na realizację inwestycji uzyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Płaska, Gruszki i Serski Las, połączenia wodociągiem SUW Płaska z SUW Strzelcowizna oraz budowie oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy Płaska. Roboty dotyczą: prac adaptacyjnych w budynkach SUW wraz z technologią uzdatniania wody, budowy studni głębinowych, instalacji zbiorników retencyjnych, pomp sieciowych z technologią płuczącą oraz montaż zbiorników filtracyjnych i wymiana orurowania.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022 r.

Cel operacji: Poprawa jakości wody pitnej oraz zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków na terenie Gminy Płaska poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni ścieków 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość