baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Kanał Augustowski Wektorem Sztuki
22-07-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska wspólnie z parterem białoruskim – Państwowym Ośrodkiem Kultury "Grodzieńskie Regionalne Centrum Kultury i Informacji w czerwcu br. rozpoczęła realizację projektu nr PBU2/1000/18 pn. „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” (ArtVector ) w ramach mikroprojektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny Dziedzictwo, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. Łączny budżet projektu to kwota 78 605,00 €, zaś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (76,29%) wynosi 59 967,75 €. W ramach projektu Gmina Płaska otrzymała dofinansowanie m.in. na wydanie publikacji promocyjnych oraz na zakup sceny mobilnej na organizację trzech koncertów na plażach gminnych. Wydarzenia kulturalne planowane są sezon letni 2022 r.

Partnerzy z Polski i Białorusi w ramach projektu połączyli siły, aby promować niedocenianą atrakcję turystyczną, jaką jest dziewiętnastowieczna budowla hydrotechniczna – unikatowy w skali europejskiej Kanał Augustowski. Oczekuje się, że będzie on sztandarowym obiektem dziedzictwa kulturowego polsko-białoruskiego pogranicza. Obecnie brak jest wspólnej polityki promocyjnej i spójnej wizji rozwoju turystyki transgranicznej wzdłuż tego szlaku wodnego, co ogranicza rozwój jego potencjału oraz poziom przyciągania inwestycji do regionu.

Najistotniejszym elementem projektu ArtVector jest zmiana wizerunku i pozycjonowania marki Kanału Augustowskiego, tak aby można było uznać go za transgraniczny obiekt kulturalny i turystyczny. Do szerokiej rozumianej promocji Kanału przyczyni się opracowanie materiałów turystycznych w językach obcych (mapy, ulotki, przewodnik po obiektach transgranicznych). Kolejna inicjatywa projektowa to organizacja czterech wydarzeń kulturalnych pod logo: „Kanał Augustowski - wektor Dziedzictwa i Tradycji”. Ponadto, doświadczeni instruktorzy z dziedziny folkloru i etnografii opracują i poprowadzą pięć wideo-wykładów. Partnerzy projektu zorganizują warsztaty na temat tradycyjnych technik rzemieślniczych, wzorów i rekonstrukcji starych rytuałów, takich jak “Maslenitsa”, “Kupalye” (Noc Kupały) i „Kalyadnyie Zabavy”(Zabawy Kolędowe). Jednak najciekawszym przedsięwzięciem jest przygotowanie i publikacja wspólnego internetowego katalogu zawierającego informacje o imprezach kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenach położonych wzdłuż Kanału Augustowskiego. Narzędzie to umożliwi potencjalnym turystom wyszukanie interesujących wydarzeń i wzięcie w nich udziału.

Dzięki projektowi ArtVector Kanał Augustowski zyska nowe życie i powiązanie z ruchem turystycznym. Stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą widowiskowe imprezy kulturalne i rozrywkowe. Projekt ułatwi zrównoważony rozwój kulturalny regionu i zapewni zainteresowanie opinii publicznej wspólnymi obiektami kulturowymi.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość