cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
baner650.gif
Rezerwat Mały Borek
27-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Rezerwat Mały Borek utworzony 7.04.1959r.(M.P. nr 100 poz. 537) pow. 90,49 ha znajduje się w Obrębie i Nadleśnictwie Płaska, od wsi Płaska do rezerwatu jest ok. 3 km w kierunku południowo-wschodnim i 23 km od Augustowa. Rezerwat został utworzony w zachowania ze względów naukowych i dy¬daktycznych typów borów sosnowych, właściwych dla południowej części Puszczy Augustowskiej. Obiekt zajmuje cztery pełne oddziały położone w zwartym kompleksie puszczy z dala od osad i wsi. Na podstawie badań hi¬storycznych można stwierdzić, że część drzewostanów nie była nigdy użyt¬kowana. Obejmuje on dobrze zachowane bory świeże i wilgotne z dorodnym drzewostanem sosnowym z dużą domieszką świerka. Runo tworzą borówka czarna i borówka brusznica, a w miejscach bardziej wilgotnych spotyka się trzęślicę mokis^Molina coerulea, borówkę bagienną i bagno zwyczajne. Ro¬śnie tu też turzyca kulista Carex globularis. W środkowej części rezerwatu dużą powierzchnię zajmuje torfowisko wysokie z niskim i rzadkim drzewo¬stanem sosnowym. W wyniku melioracji przeprowadzonej w sąsiedztwie re¬zerwatu przed trzydziestu laty roślinność torfowiskowa uległa zniekształce¬niu. Torfowisko zaczęła opanowywać brzoza. W południowej i południowo - wschodniej części rezerwatu występują olsy z dość młodym drzewostanem złożonym z olszy czarnej oraz brzozy brodawkowatej i omszonej z bogatym podszytem złożonym z kruszyny oraz wierzb: szarej i uszatej.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość