cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
baner650.gif
Rezerwat Starożyn
27-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Rezerwat Starożyn utworzony 13.06.1985r. (M.P. nr 32, poz. 159)pow. 183,43 ha powiększony do 298,43 ha w 1985r. (M.P. nr 17, poz. 135). Położony jest w środkowej części Puszczy Augustowskiej w Obrębie i Nadleśnictwie Płaska, na terenie gminy Płaska, 3,5 km na południowy wschód od Augustowa. Re¬zerwat został utworzony w celach zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych grądu niskiego, lasu mieszanego i olsu w Puszczy Augustow¬skiej. Obejmuje on jeden z najcenniejszych, dobrze zachowany fragment Puszczy o dużym zróżnicowaniu i bogactwie szaty roślinnej. W północnej i środkowej części rezerwatu występuje leszczynowo - świerkowy las miesza¬ny o różnowiekowym i wielowarstwowym drzewostanie złożonym ze świer¬ka i dębu z pojedynczą domieszką klonu, osiki, brzozy i lipy. W podszycie panuje leszczyna i świerk. Na niewielkich powierzchniach spotyka się też grąd (Tilio-Carpinetum) z drzewostanem grabowo - dębowym z domieszką klonu. Odznacza się on dużym bogactwem runa, w którym występują m. in. Zawilce: gajowy Anemone nemorosa i żółty A. Ramunculoides, złoć żółta Gagea Lutea, kokorycz pełna Corydali solida i wiele innych. Znaczna^ część rezerwatu zajmują olsy (Carici elongatae-Alnetum). Są one tu bardzo typo¬wo wykształcone i dobrze zachowane. W południowej i wschodniej części rezerwatu duże powierzchnie zajmuje wilgotny bór sosnowy trzęślicowy (Molinio-Pinetiiłn) z turzycą kulistą Carex globularis — gatunkiem północnej tajgi i lasotundry. Na zachodnim obrzeżu rezerwatu zatorfioną dolinę stru¬mienia płynącego wykopanym rowem zajmuję łęg jesionowo - olszowy (Circaeo-Alnetum). Ponadto nieduże powierzchnie zajmuje dębowo - świer¬kowy bór mieszany (Querco-Piceetum). Ze zwierząt spotkać tu można łosie, jelenie, sarny, dziki, kuny, wiewiórki, a czasami wilka. Bogaty jest też świat ptaków.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość