baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02-01-2019 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/240/22 Rady Gminy Płaska z dnia 29 czerwca 2022 r.

Nieruchomości zamieszkane:

Opłata dla nieruchomości zamieszkanych stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Stawka opłaty to 36,00 zł/osobę miesięcznie. Dla nieruchomości posiadających kompostownik dostępna jest niższa opłata w wysokości 26,00 zł/osobę miesięcznie.

Nieruchomości niezamieszkane:

Opłata dla nieruchomości niezamieszkanych stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości worków na odpady. Stawka opłaty to 14,00 zł/worek miesięcznie. Dopuszczalne jest określenie miesięcy, za które ponoszona będzie opłata za odpady.

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Opłata dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest opłatą ryczałtową roczną obliczaną jako iloczyn stawki opłaty i ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka opłaty to 191,00 zł/domek lub inną nieruchomość  rocznie.

 

Nieruchomości zamieszkane (mieszkańcy gminy)

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości niezamieszkane (sklepy, bary, agroturystyki, hotele)

Okres rozliczeniowy

miesięcznie

rocznie

miesięcznie

Sposób naliczenia

od osoby

za domek

za worek

Stawka bez kompostownika

36,00 zł

191,00 zł

14,00 zł

Stawka z kompostownikiem

26,00 zł

191,00 zł

14,00 zł

Wyliczenie opłaty

ilość osób x stawka

ilość domków x stawka

ilość worków x stawka

Stawka „karna” za brak segregacji

144,00 zł

764,00 zł

56,00 zł

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość